Στο σεμινάριο πήραν μέρος αντιπροσωπείες από 8 ευρωπαικές χώρες με συνεταιριστικές επιχειρήσεις φαρμακοποίων. Την Ελληνική παρουσίαση έκανε ο συνάδελφος Σταύρος Μπελώνης . Παρακάτω παραθέτουμε τους στόχους του σεμιναρίου.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα της Φαρμακευτικής . Ευκαιρίες και προκλήσεις. Ρώμη 30-31 Μάρτη 2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Το συνεργατικό-συνεταιριστικό κίνημα των φαρμακοποιών σήμερα δραστηριοπείται στον τομέα αυτό σε τουλάχιστον 11 χώρες τις Ε.Ε. και παράγει ένα κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 18 δίς Ευρό το χρόνο και δίνει δουλειά σε 23.000 πολίτες. Οι συνεταιρισμοί για το φάρμακο στην Ευρώπη εμφανίζεται κάτω από διάφορες μορφές:
Ως κοινοπρακτικοί συνεταιρισμοί φαρμακοποιών με φαρμακείο που αγοράζουν από κοινού φάρμακα, ή λειτουργούν ως φαρμακαποθήκη.
χονδρέμποροι(wholesalers) μιας εφοδιαστικής αλυσίδας(logistics center) που παρέχει ακόμη, εκπαίδευση και υπηρεσίες στο φαρμακείο.
καταναλωτές που συνεργάζονται στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων.
Εργαζόμενοι στον τομέα των φαρμάκων οι οποίοι συνεταιρίζονται με σκοπό την παραγωγή τους .
Όλες αυτές οι μορφές επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικά συμφέροντα και αρμοδιότητες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε μια κοινή ρίζα, την συνεταιριστική , η φύση της οποίας την καθιστά ένα απαραίτητο εργαλείο για το ανταγωνιστικό πλαίσιο στο τομέα αυτό. Σε έναν τομέα μεγάλου ανταγωνισμού , όπου προκειμένου να βρίσκεται σε ισορροπία ο έλεγχος της αγοράς, το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί ένα αντίβαρο για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας των πολυεθνικών. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Με την συνάντηση αυτή (Ρώμη 30-31 Μαρτίου 2009) επιχειρήθηκε το πρώτο βήμα συνεργασίας για την δημιουργία ενός δικτύου των κυριότερων φορέων του τομέα για την διατύπωση μιας κοινής στρατηγικής. Το δίκτυο αυτό μπορεί:
να φέρει κοντά και να ενώσει την φωνή των κυριότερων παραγόντων του κλάδου , ώστε ν’ ακουστεί δυνατά, στα θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.
να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των φορέων που οδηγούν τον κλάδο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και να αξιολογήσει την δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων και εμπειριών σε νέα πλαίσια.
να βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα των μεμονωμένων επιχειρήσεων. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ το δίκτυο αυτό μπορεί: – Να ιδρύσει, όπου δεν υπάρχουν, διαφορετικά μοντέλα συνεταιρισμών στον τομέα του φαρμάκου.
– Να δημιουργήσει ένα κοινό προβληματισμό για το πώς θα εξασφαλιστεί η διανομή και η πώληση προϊόντων ποιότητας.
– Να εστιάσει στις ανάγκες των φαρμακοποιών με φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του δικτύου είναι: – Να βρίσκεται παντού
– Να ενισχύει την επιχειρηματικές συνεργασίες που να αφορούν την αγορά, την διανομή και την παραγωγή φαρμάκων.Όλοι μαζί να υπερασπίζονται το όραμα του τομέα ώστε να παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες ποιότητας με σεβασμό προς το άτομο χρήστη.
– Να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες κλειδιά του τομέα: θεσμικά όργανα, καταναλωτές, φαρμακοποιούς και παραγωγούς.
– Να σχεδιάζει μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική, γιατί αν έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον τότε είναι δυνατό να επιβάλλουμε μια οικονομική στρατηγική στην Ευρώπη.
– Να αναζητηθούν συμμαχίες με άλλους φορείς του τομέα με την προϋπόθεση ότι το κάθε ξεχωριστό επιχειρηματικό μοντέλο θα είναι σεβαστό. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη στρατηγική με:

– Την ενίσχυση νέων δικτύων.
– Την προώθηση νέων κοινών στρατηγικών.
– Την υποστήριξη της δημιουργίας ενός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ συνεταιριστικού δικτύου.

Επετειακή Εκδήλωση 70 Χρόνια ΣΟΦΛΑ

Στο σεμινάριο πήραν μέρος αντιπροσωπείες από 8 ευρωπαικές χώρες με συνεταιριστικές επιχειρήσεις φαρμακοποίων. Την Ελληνική παρουσίαση έκανε ο συνάδελφος Σταύρος Μπελώνης . Παρακάτω παραθέτουμε τους στόχους του σεμιναρίου.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα της Φαρμακευτικής . Ευκαιρίες και προκλήσεις. Ρώμη 30-31 Μάρτη 2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Το συνεργατικό-συνεταιριστικό κίνημα των φαρμακοποιών σήμερα δραστηριοπείται στον τομέα αυτό σε τουλάχιστον 11 χώρες τις Ε.Ε. και παράγει ένα κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 18 δίς Ευρό το χρόνο και δίνει δουλειά σε 23.000 πολίτες. Οι συνεταιρισμοί για το φάρμακο στην Ευρώπη εμφανίζεται κάτω από διάφορες μορφές:
Ως κοινοπρακτικοί συνεταιρισμοί φαρμακοποιών με φαρμακείο που αγοράζουν από κοινού φάρμακα, ή λειτουργούν ως φαρμακαποθήκη.
χονδρέμποροι(wholesalers) μιας εφοδιαστικής αλυσίδας(logistics center) που παρέχει ακόμη, εκπαίδευση και υπηρεσίες στο φαρμακείο.
καταναλωτές που συνεργάζονται στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων.
Εργαζόμενοι στον τομέα των φαρμάκων οι οποίοι συνεταιρίζονται με σκοπό την παραγωγή τους .
Όλες αυτές οι μορφές επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικά συμφέροντα και αρμοδιότητες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε μια κοινή ρίζα, την συνεταιριστική , η φύση της οποίας την καθιστά ένα απαραίτητο εργαλείο για το ανταγωνιστικό πλαίσιο στο τομέα αυτό. Σε έναν τομέα μεγάλου ανταγωνισμού , όπου προκειμένου να βρίσκεται σε ισορροπία ο έλεγχος της αγοράς, το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί ένα αντίβαρο για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας των πολυεθνικών. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Με την συνάντηση αυτή (Ρώμη 30-31 Μαρτίου 2009) επιχειρήθηκε το πρώτο βήμα συνεργασίας για την δημιουργία ενός δικτύου των κυριότερων φορέων του τομέα για την διατύπωση μιας κοινής στρατηγικής. Το δίκτυο αυτό μπορεί:
να φέρει κοντά και να ενώσει την φωνή των κυριότερων παραγόντων του κλάδου , ώστε ν’ ακουστεί δυνατά, στα θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.
να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των φορέων που οδηγούν τον κλάδο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και να αξιολογήσει την δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων και εμπειριών σε νέα πλαίσια.
να βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα των μεμονωμένων επιχειρήσεων. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ το δίκτυο αυτό μπορεί: – Να ιδρύσει, όπου δεν υπάρχουν, διαφορετικά μοντέλα συνεταιρισμών στον τομέα του φαρμάκου.
– Να δημιουργήσει ένα κοινό προβληματισμό για το πώς θα εξασφαλιστεί η διανομή και η πώληση προϊόντων ποιότητας.
– Να εστιάσει στις ανάγκες των φαρμακοποιών με φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του δικτύου είναι: – Να βρίσκεται παντού
– Να ενισχύει την επιχειρηματικές συνεργασίες που να αφορούν την αγορά, την διανομή και την παραγωγή φαρμάκων.Όλοι μαζί να υπερασπίζονται το όραμα του τομέα ώστε να παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες ποιότητας με σεβασμό προς το άτομο χρήστη.
– Να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες κλειδιά του τομέα: θεσμικά όργανα, καταναλωτές, φαρμακοποιούς και παραγωγούς.
– Να σχεδιάζει μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική, γιατί αν έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον τότε είναι δυνατό να επιβάλλουμε μια οικονομική στρατηγική στην Ευρώπη.
– Να αναζητηθούν συμμαχίες με άλλους φορείς του τομέα με την προϋπόθεση ότι το κάθε ξεχωριστό επιχειρηματικό μοντέλο θα είναι σεβαστό. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη στρατηγική με:

– Την ενίσχυση νέων δικτύων.
– Την προώθηση νέων κοινών στρατηγικών.
– Την υποστήριξη της δημιουργίας ενός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ συνεταιριστικού δικτύου.

                    Γενική Συνέλευση  2016 

Γενική Συνέλευση  του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Λάρισας (ΣoΦΛΑ) πραγματοποιήθηκε απόψε στο ξενοδοχείο Ιμπίριαλ.

«Ο ΣoΦΛΑ, παρά τις αντίξοες συνθήκες, έκλεισε το 2015 με αύξηση του τζίρου του, σε σχέση με το 2014» υπογράμμισε στη larissanet ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού ο κ. Πέτρος Καφανέλης και αναφέρθηκε και στις ενδείξεις του πρώτου τριμήνου του 2016, από τις οποίες επίσης προκύπτει σημαντική άνοδος του κύκλου εργασιών, σε σχέση με τις περασμένες χρονιές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού έκανε ιδιαίτερη μνεία «στην επένδυση που έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στην εκπαίδευση του προσωπικού». Μάλιστα, τονίζει πως αυτή η επένδυση σε νέες τεχνολογίες ήδη έχει ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ και αυτή η τακτική θα συνεχιστεί και μέσα στο 2016.

«Η άνοδος που παρατηρείται σε όλα τα στοιχεία οδηγούν τον ΣοΦΛΑ στην πρωτοπορία και αυτό προκύπτει και από τα επίσημα στοιχεία» δηλώνει ο κ. Καφανέλης.

Η αντιπροσωπεία του Σο.Φ.ΛΑ. στη Ρώμη .

Στο σεμινάριο πήραν μέρος αντιπροσωπείες από 8 ευρωπαικές χώρες με συνεταιριστικές επιχειρήσεις φαρμακοποίων. Την Ελληνική παρουσίαση έκανε ο συνάδελφος Σταύρος Μπελώνης . Παρακάτω παραθέτουμε τους στόχους του σεμιναρίου.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ Συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα της Φαρμακευτικής . Ευκαιρίες και προκλήσεις. Ρώμη 30-31 Μάρτη 2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Το συνεργατικό-συνεταιριστικό κίνημα των φαρμακοποιών σήμερα δραστηριοπείται στον τομέα αυτό σε τουλάχιστον 11 χώρες τις Ε.Ε. και παράγει ένα κύκλο εργασιών που αγγίζει τα 18 δίς Ευρό το χρόνο και δίνει δουλειά σε 23.000 πολίτες. Οι συνεταιρισμοί για το φάρμακο στην Ευρώπη εμφανίζεται κάτω από διάφορες μορφές:
Ως κοινοπρακτικοί συνεταιρισμοί φαρμακοποιών με φαρμακείο που αγοράζουν από κοινού φάρμακα, ή λειτουργούν ως φαρμακαποθήκη.
χονδρέμποροι(wholesalers) μιας εφοδιαστικής αλυσίδας(logistics center) που παρέχει ακόμη, εκπαίδευση και υπηρεσίες στο φαρμακείο.
καταναλωτές που συνεργάζονται στο λιανικό εμπόριο φαρμάκων.
Εργαζόμενοι στον τομέα των φαρμάκων οι οποίοι συνεταιρίζονται με σκοπό την παραγωγή τους .
Όλες αυτές οι μορφές επιχειρήσεων που έχουν διαφορετικά συμφέροντα και αρμοδιότητες έχουν αναπτυχθεί πάνω σε μια κοινή ρίζα, την συνεταιριστική , η φύση της οποίας την καθιστά ένα απαραίτητο εργαλείο για το ανταγωνιστικό πλαίσιο στο τομέα αυτό. Σε έναν τομέα μεγάλου ανταγωνισμού , όπου προκειμένου να βρίσκεται σε ισορροπία ο έλεγχος της αγοράς, το συνεταιριστικό επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί ένα αντίβαρο για την αντιμετώπιση της κυριαρχίας των πολυεθνικών. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Με την συνάντηση αυτή (Ρώμη 30-31 Μαρτίου 2009) επιχειρήθηκε το πρώτο βήμα συνεργασίας για την δημιουργία ενός δικτύου των κυριότερων φορέων του τομέα για την διατύπωση μιας κοινής στρατηγικής. Το δίκτυο αυτό μπορεί:
να φέρει κοντά και να ενώσει την φωνή των κυριότερων παραγόντων του κλάδου , ώστε ν’ ακουστεί δυνατά, στα θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων της Ε.Ε.
να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών μεταξύ των φορέων που οδηγούν τον κλάδο στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και να αξιολογήσει την δυνατότητα μεταφοράς μοντέλων και εμπειριών σε νέα πλαίσια.
να βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα των μεμονωμένων επιχειρήσεων. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ το δίκτυο αυτό μπορεί: – Να ιδρύσει, όπου δεν υπάρχουν, διαφορετικά μοντέλα συνεταιρισμών στον τομέα του φαρμάκου.
– Να δημιουργήσει ένα κοινό προβληματισμό για το πώς θα εξασφαλιστεί η διανομή και η πώληση προϊόντων ποιότητας.
– Να εστιάσει στις ανάγκες των φαρμακοποιών με φαρμακείο ανοιχτό στο κοινό. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του δικτύου είναι: – Να βρίσκεται παντού
– Να ενισχύει την επιχειρηματικές συνεργασίες που να αφορούν την αγορά, την διανομή και την παραγωγή φαρμάκων.Όλοι μαζί να υπερασπίζονται το όραμα του τομέα ώστε να παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες ποιότητας με σεβασμό προς το άτομο χρήστη.
– Να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες κλειδιά του τομέα: θεσμικά όργανα, καταναλωτές, φαρμακοποιούς και παραγωγούς.
– Να σχεδιάζει μια μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή στρατηγική, γιατί αν έχουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον τότε είναι δυνατό να επιβάλλουμε μια οικονομική στρατηγική στην Ευρώπη.
– Να αναζητηθούν συμμαχίες με άλλους φορείς του τομέα με την προϋπόθεση ότι το κάθε ξεχωριστό επιχειρηματικό μοντέλο θα είναι σεβαστό. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ) μπορεί να συνεισφέρει σε αυτή τη στρατηγική με:

– Την ενίσχυση νέων δικτύων.
– Την προώθηση νέων κοινών στρατηγικών.
– Την υποστήριξη της δημιουργίας ενός ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ συνεταιριστικού δικτύου.

O Σ.ο.Φ.ΛΑ τίμησε τα παλαιότερα Μέλη-Φαρμακοποιούς

Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λάρισας, Σ.ο.Φ.ΛΑ ΣΥΝ.Π.Ε., τίμησε σε γνωστό εστιατόριο της πόλης, παλαιότερα μέλη – φαρμακοποιούς που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια, για τη συνεισφορά τους και την υποστήριξη που δείχνουν εμπράκτως, ακόμη και τώρα, στον Συνεταιρισμό.

Μέσα σε κλίμα φιλικό, αναφέρθηκαν σε θέματα που άπτονται της σημερινής κατάστασης και λειτουργίας του Συνεταιρισμού και των φαρμακείων, σε περασμένα γεγονότα και όλοι μαζί έδωσαν υπόσχεση ανανέωσης των συναντήσεών τους.

sofla.png

Διεύθυνση: Ρούσβελτ 73, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2414-409880
E-mail: info@sofla.gr

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ IΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

hs.png
ε1.png
ε3.png
ε2.png
E4.png
E5.png
po.png

Copyright ΣΟΦΛΑ 2016. All rights reserved

© 2019 SOFLA   created by CSA SA